Fujifilm tung cập nhật firmware cho loạt máy ảnh X-T5, X-T4, X-T3, X-T30, X-T30II và X-S10

WinWinTeam

WinWinStore – Fujifilm mới đây đã tung cập nhật firmware cho loạt máy ảnh X-T5, X-T4, X-T3, X-T30, X-T30II và X-S10, các bản cập nhật sẽ cải thiện hiệu năng thiết bị và sửa các lỗi nhỏ.

Fujifilm X-T5 ver. 1.02 – Tải về tại đây

Sửa lỗi gây hiện tượng thiết bị bị đứng máy sau khi hoàn thành cập nhật firmware ở phiên bản này qua smartphone(hoặc tablet) đang cài đặt ứng dụng Camera Remote. Lưu ý là cập nhật firmware mới này bằng phương pháp cập nhật qua thẻ SD có thể tham khảo thêm ở đường dẫn cuối bài.

Fujifilm X-T4 ver. 1.71 – Tải về tại đây

Sửa lỗi gây hiện tượng thiết bị bị đứng máy sau khi hoàn thành cập nhật firmware ở phiên bản này qua smartphone(hoặc tablet) đang cài đặt ứng dụng Camera Remote. Lưu ý là cập nhật firmware mới này bằng phương pháp cập nhật qua thẻ SD có thể tham khảo thêm ở đường dẫn cuối bài.

Fujifilm X-T3 ver. 4.51 – Tải về tại đây

Sửa lỗi gây hiện tượng thiết bị bị đứng máy sau khi hoàn thành cập nhật firmware ở phiên bản này qua smartphone(hoặc tablet) đang cài đặt ứng dụng Camera Remote. Lưu ý là cập nhật firmware mới này bằng phương pháp cập nhật qua thẻ SD có thể tham khảo thêm ở đường dẫn cuối bài.

Fujifilm X-T30II ver. 1.21 – Tải về tại đây

Sửa lỗi gây hiện tượng thiết bị bị đứng máy sau khi hoàn thành cập nhật firmware ở phiên bản này qua smartphone(hoặc tablet) đang cài đặt ứng dụng Camera Remote. Lưu ý là cập nhật firmware mới này bằng phương pháp cập nhật qua thẻ SD có thể tham khảo thêm ở đường dẫn cuối bài.

Fujifilm X-T30 ver. 1.51 – Tải về tại đây

Sửa lỗi gây hiện tượng thiết bị bị đứng máy sau khi hoàn thành cập nhật firmware ở phiên bản này qua smartphone(hoặc tablet) đang cài đặt ứng dụng Camera Remote. Lưu ý là cập nhật firmware mới này bằng phương pháp cập nhật qua thẻ SD có thể tham khảo thêm ở đường dẫn cuối bài.

Fujifilm X-S10 ver. 2.62 – Tải về tại đây

Sửa lỗi gây hiện tượng thiết bị bị đứng máy sau khi hoàn thành cập nhật firmware ở phiên bản này qua smartphone(hoặc tablet) đang cài đặt ứng dụng Camera Remote. Lưu ý là cập nhật firmware mới này bằng phương pháp cập nhật qua thẻ SD có thể tham khảo thêm ở đường dẫn cuối bài.

Để cập nhật firmware máy ảnh Fujifilm qua thẻ SD bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây:

Tin liên quan