0₫

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Chính sách bảo vệ thông tin

1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Công ty TNHH WINWIN STORE (sau đây gọi tắt là WinWinStore) thu thập thông tin cá nhân của người tiêu dùng nhằm phục vụ các mục đích sau:

 • Để thực hiện các giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ giữa WinWinStore và người tiêu dùng trên website https://www.winwinstore.vn.
 • Để cung cấp cho người tiêu dùng các thông tin về sản phẩm, dịch vụ, chương trình khuyến mãi, ưu đãi của WinWinStore.
 • Để thực hiện các hoạt động marketing, khảo sát, nghiên cứu thị trường nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ của WinWinStore.
 • Để bảo vệ quyền lợi của WinWinStore và người tiêu dùng.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

WinWinStore chỉ sử dụng thông tin cá nhân của người tiêu dùng cho các mục đích đã nêu tại mục 1 trên đây. WinWinStore không sử dụng thông tin cá nhân của người tiêu dùng cho bất kỳ mục đích nào khác mà không có sự đồng ý của người tiêu dùng.

Cụ thể, WinWinStore có thể sử dụng thông tin cá nhân của người tiêu dùng để:

 • Xác nhận và thực hiện các đơn hàng của người tiêu dùng.
 • Gửi thông tin về sản phẩm, dịch vụ, chương trình khuyến mãi, ưu đãi của WinWinStore cho người tiêu dùng.
 • Thực hiện các hoạt động marketing, khảo sát, nghiên cứu thị trường nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ của WinWinStore.
 • Bảo vệ quyền lợi của WinWinStore và người tiêu dùng.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

WinWinStore sẽ lưu trữ thông tin cá nhân của người tiêu dùng trong thời gian cần thiết để phục vụ cho các mục đích đã nêu tại mục 1 trên đây. WinWinStore sẽ lưu trữ thông tin cá nhân của người tiêu dùng tối đa là 05 năm kể từ khi người tiêu dùng thực hiện giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ cuối cùng trên website https://www.winwinstore.vn.

4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin

Chỉ có WinWinStore và các bên liên quan trực tiếp đến việc thực hiện các giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ giữa WinWinStore và người tiêu dùng trên website https://www.winwinstore.vn mới được tiếp cận với thông tin cá nhân của người tiêu dùng.

WinWinStore cam kết bảo mật thông tin cá nhân của người tiêu dùng và sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của người tiêu dùng cho bất kỳ bên thứ ba nào khác trừ trường hợp:

 • Người tiêu dùng đồng ý cho WinWinStore chia sẻ thông tin của mình với bên thứ ba.
 • WinWinStore được cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân của người tiêu dùng.
 • Việc chia sẻ thông tin cá nhân của người tiêu dùng là cần thiết để thực hiện các giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ giữa WinWinStore và người tiêu dùng trên website https://www.winwinstore.vn.

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin của WinWinStore là:

 • Công ty TNHH WINWIN STORE
 • Địa chỉ: 222 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Người tiêu dùng có thể liên hệ với WinWinStore để hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình theo địa chỉ trên hoặc qua số điện thoại: 0901 626629.

6. Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Người tiêu dùng có thể truy cập vào website https://wwwwinwinstore.vn và thực hiện theo các hướng dẫn để tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình, tại đường dẫn: https://www.winwinstore.vn/tai-khoan/dia-chi/ sau khi đã có tài khoản khách hàng

Ngoài ra, người tiêu dùng có thể liên hệ với WinWinStore để yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình theo địa chỉ trên hoặc qua số điện thoại: 0901 626629.

7. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng

Nếu người tiêu dùng phát hiện ra rằng thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo, người tiêu dùng có thể liên hệ với WinWinStore để khiếu nại.

WinWinStore sẽ tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng theo quy trình sau:

 1. Người tiêu dùng gửi khiếu nại đến WinWinStore theo địa chỉ:
 • Công ty TNHH WINWIN STORE
 • Địa chỉ: 222 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Hoặc qua số điện thoại: 0901 626629.
 1. WinWinStore sẽ tiếp nhận khiếu nại của người tiêu dùng và xác định tính hợp lệ của khiếu nại.

 2. Nếu khiếu nại của người tiêu dùng là hợp lệ, WinWinStore sẽ tiến hành giải quyết khiếu nại trong thời hạn tối đa là 14 ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại.

 3. WinWinStore sẽ thông báo kết quả giải quyết khiếu nại cho người tiêu dùng.

Nếu người tiêu dùng không đồng ý với kết quả giải quyết khiếu nại của WinWinStore, người tiêu dùng có thể khiếu nại lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

8. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân

WinWinStore cam kết bảo mật thông tin cá nhân của người tiêu dùng bằng các biện pháp sau:

 • Sử dụng biện pháp mã hóa để bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng.
 • Sử dụng hệ thống tường lửa (firewall) để ngăn chặn truy cập trái phép vào hệ thống lưu trữ thông tin cá nhân của người tiêu dùng.
 • Chỉ cho phép nhân viên có thẩm quyền truy cập thông tin cá nhân của người tiêu dùng.
 • Thực hiện các biện pháp bảo mật khác theo quy định của pháp luật.

WinWinStore sẽ cập nhật Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân này theo định kỳ hoặc khi có sự thay đổi trong chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của WinWinStore. Người tiêu dùng có thể truy cập website https://www.winwinstore.vn để cập nhật thông tin mới nhất về Chính sách bảo vệ thông tin.