Công thức màu Classic Cuban Negative – Giả lập màu film Fujifilm được yêu thích trong thời gian qua

WinWinTeam

Cộng đồng Fujifilm đang rất yêu thích bộ giả lập màu film Classic Cuban Negative được chia sẻ trong thời gian qua và bài viết này sẽ tiết lộ công thức màu dành cho bạn.

Công thức Classic Cuban Negative được tạo bởi Osan (@osanbilgi trên Instagram), đã trở thành một trong những giả lập màu film cho máy ảnh Fujifilm được yêu thích nhất chỉ trong thời gian ngắn. Bộ giả lập màu này mang đến một phong cách linh hoạt, hoạt động tốt trên nhiều cài đặt khác nhau, nhưng thực sự tỏa sáng khi chụp nhiếp ảnh đường phố.

Thậm chí tác giả Osan còn mở rộng bộ giả lập màu này với các biến thể như CubanAce Recipe và Cuban Street Neg. Tuỳ thuộc người dùng yêu thích phong cách nào thì có thể thiết lập theo hoặc từ các công thức màu này tuỳ biến thêm cho bản thân.

Classic Cuban Negative

 • File Type: Jpeg
 • Image Size: L 3:2
 • Image Quality: Fine
 • Dynamic Range: 400%
 • D-Range Priority: Off
 • Film Sim: Classic Negative
 • Grain Effect: Strong
 • Large Color Chrome Effect: Strong
 • Color Chrome Blue Effect: Strong
 • White-balance: Auto
 • WB Shift: R:4 B:-5
 • Highlights: -2
 • Shadows: +1
 • NR: -4
 • Color: +4
 • Sharpness: 0
 • Clarity: -4
 • Color Space: sRBG

Cuban Street Neg

Ít rực hơn và hợp với các bức ảnh có nhiều người ở trong khung hình

 • File Type: Jpeg
 • Image Size: L 3:2
 • Image Quality: Fine
 • Dynamic Range: 400%
 • D-Range Priority: Off
 • Film Sim: Classic Negative
 • Grain Effect: Strong
 • Large Color Chrome Effect: off
 • Color Chrome Blue Effect: Strong
 • White-balance: Auto
 • WB Shift: R:3 B: 5
 • Highlights: -2
 • Shadows: +1.5
 • NR: -4
 • Color: -2
 • Sharpness: 0
 • Clarity: -4
 • Color Space: sRBG

CubanAce Recipe

 • File Type: Jpeg
 • Image Size: L 3:2
 • Image Quality: Fine
 • Dynamic Range: 400%
 • D-Range Priority: Off
 • Film Sim: Reala Ace
 • Grain Effect: Strong
 • Large Color Chrome Effect: Strong
 • Color Chrome Blue Effect: Strong
 • White-balance: Auto
 • WB Shift: R:4 B:-5
 • Highlights: -2
 • Shadows: +1.5
 • NR: -4
 • Color: +1
 • Sharpness: 0
 • Clarity: -4
 • Color Space: sRBG
NguồnFujirumors

Tin liên quan